Công Trình & Sản phẩm

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Hạng mục công trình:
+ Trồng, chăm sóc rừng trồng; nuôi dưỡng, tái sinh tu bổ rừng.
+ Xây dựng vườn giống; Gieo ươm cây lâm nghiệp
Hợp tác đầu tư:
+ Trồng, chăm sóc cao su; trồng rừng kinh tế.
+ Chăn nuôi dưới tán rừng
+ Trồng dược liệu dước tán rừng
Dịch vụ lâm nghiệp:
+ Thiết kế, thi công, giám sát các công trình lâm nghiệp
Lâm sản ngoài gỗ gồm: Lồ ô; Mây, tre nứa; ….
+ Các loài cây dược liệu: Hoàng đằng, mật nhân, sâm cau, sậm đất, trà dây, hà thủ ô, nhân trần, bí kỷ nam, cây cừng, lan đất …..

Sản phẩm tương lai: Than hoạt tính, sản phẩm rừng trồng . . . .